Korisnici i kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.lipp.hr pružatelja usluga KOMOP d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 21, 10090 Zagreb-Susedgrad, OIB: 34604587904 (dalje: KOMOP) upoznati se s pravilima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka. Za sva pitanja vezana uz pravila mogu se obratiti na adresu e-pošte automobili@lipp.hr

Dobrodošli na Internet stranice tvrtke KOMOP.
Vaša privatnost nam je važna i u skladu sa zakonskim propisima ovdje Vas obavještavamo o načinu na koji prikupljamo i čuvamo Vaš osobne podatke.

KOMOP prikuplja osobne podatke na slijedeći način:
1) ako ugovarate odnosno koristite naše usluge,
2) ako nas kontaktirate – putem e-maila, telefona ili na koji drugi način zatražite od nas informacije ili nas kontaktirate iz bilo kojeg drugog razloga, 

3) ako su nam treće osobe proslijedile Vaše osobne podatke na dopušten način ili ih prikupljamo iz javno dostupnih registara ili drugih baza podataka.

Osobne podatke prikupljamo u slijedeće svrhe:
1) za ispunjavanje naših ugovornih obveza i za pružanje usluga koje ste naručili odnosno ugovorili,
2) za ispunjavanje naših obveza propisanih zakonom i propisima,
3) kako bismo Vam dostavili informacije, ponude ili nešto drugo, što ste od nas tražili.

Kako bi KOMOP mogao izvršiti ugovorne obveze i prikupiti podatke prema navedenim svrhama, suglasni ste da KOMOP-u dobrovoljno stavljate potrebne svoje podatke i/ili podatke trgovačkog društva koje predstavljate ili zastupate. Dozvoljavate da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovarate s KOMOP-om.

U određenim slučajevima Vaši podaci mogu biti otkriveni trećim osobama. Razlozi za otkrivanje Vaših podataka trećim osobama su slijedeći:
– onim subjektima koji poduzimaju određene radnje u naše ime ili nam pružaju usluge, primjerice odvjetnici, računovodstvo i drugi, a koji se prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (OUZP) smatraju izvršiteljima obrade,
– onim poslovnim partnerima, bez čijih usluga ne bismo bili u mogućnosti pružati svoje usluge, primjerice podizvođačima za izvršenje dorada, podusluga, zakonskih radnji, i drugo,
– određene osobne podatke koje prikupimo smo dužni otkriti nadležnim tijelima kada je takva obveza predviđena mjerodavnim zakonima i propisima ili  potrebno radi zaštite naših prava, imovine ili sigurnosti.

Svi djelatnici KOMOP-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Na našoj Internet stranici nalaze se poveznice na Internet stranice trećih koje smo postavili jer smatramo da bi mogle biti potrebne ili korisne za naše klijente, a koje su u vezi poslovne djelatnosti koju obavljamo. Za iste ne možemo snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti za zaštitu privatnosti jer su to stranice trećih i na njih se primjenjuju njihova pravila i uvjeti zaštite osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci neće se čuvati duže nego što je potrebno za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni i u skladu sa zakonskom obvezom čuvanja podataka. Prikupljeni podaci čuvaju se u fizičkom i digitalnom obliku, ovisno o svrsi. KOMOP čini sve u svojoj moći i koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osobni podaci zaštitili, primjerice arhiviranje dokumenata u trezore, osiguranje zgrade, ograničen pristup digitalnom obliku podataka, visoka razina zaštite digitalnih dokumenata, i slično. Bez obzira na sve postupke osiguranja zaštite podataka, KOMOP ne može jamčiti 100% zaštitu podataka zbog ostalih i nepredviđenih događaja koji nisu u KOMOP-ovoj domeni, kao što je sigurnost telekomunikacijske mreže, sigurnost protuprovalnih uređaja, sigurnost prijenosa podataka, sigurnost centara za pohranu podataka (data-centar), i slično.

U svakom trenutku korisnici čije podatke smo sakupili imaju pravo na pristup podacima, ispravak podataka, a mogu zatražiti i brisanje podataka. Zahtjev za brisanjem podataka ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa, što znači da u nekim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.

KOMOP zadržava pravo izmjena i dopuna Pravila o privatnosti, te se posjetiteljima i korisnicima Internet stranice www.lipp.hr preporuča povremeno posjetiti stranice o pravilima o privatnosti. Datum aktualne i važeće verzije pravila o privatnosti naveden je na dnu ove stranice.

Datum objave: 11.10.2021